- ANNONS -

Insekter är ett livsmedel som är väletablerat i många länder men som i princip inte alls äts i Sverige – ännu. Bland annat anses syrsor vara smakliga och de har ett mycket högt och intressant näringsvärde.

FN har lyft fram insekter som ett framtida livsmedel med stor potential som kan produceras med förhållandevis små resurser. Hittills har det dock inte funnits några studier som i verkligheten försökt skatta potentialen i syrsor som livsmedel för människor.

Grisar har ett matsmältningssystem som i stort liknar människans och därför kan man anta att effekter som kan observeras på grisar kan vara relevanta även för människor. I en svensk-kambodjansk studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,  därför studerat hur unga grisar växer på en diet bestående av majsmjöl, riskli och antingen syrsmjöl eller fiskmjöl.

Studien visade att grisarna växte mycket bra på dieterna som innehöll syrsmjöl. De smälte dessa dieter bättre än dieten med fiskmjöl och de visade också tecken på att kunna använda mer av det smälta proteinet för att växa.

Studien drar slutsatsen att syrsor kan vara ett bra fodermedel till grisar och troligtvis därför också ett bra livsmedel för människa.

Studien är utförd av Phalla Miech, doktorand vid SLU samt SLU-professorerna Anna Jansson, Åsa Berggren och Jan Erik Lindberg.