hej@naturochtradgard.se

Sök

Alla artiklar av

Natur & Trädgård

Rödlistade lavar kräver allt mer ovanlig keloved

Död ved behövs för biologisk mångfald, men för många arter fungerar inte vilket dött träd som helst. En studie visar att gamla eldhärjade tallar är hem till flera rödlistade lavar, som riskerar att dö ut om deras livsmiljöer förstörs. Keloved eller silverved kallas de ståtliga silverfärgade döda tallarna. De har dött långsamt, härjats av skogsbränder och reparerat skadorna med kåda som impregnerat träet och gjort det svårt att bryta ned. I en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Många TBE-infektionerupptäcks inte av vården

Antalet fästingburna TBE-infektioner som inte upptäcks av vården är mycket högre än man tidigare trott. Det visar en ny studie som undersökt svenska blodgivare. Fästingburen encefalit, TBE, är en mycket allvarlig sjukdom som ökar i stora delar av Europa. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik anmäldes cirka 600 fall av sjukdomen under förra året i Sverige. Det är det högsta antalet hittills under ett enskilt år. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Det innebär att alla TBE-fall som upptäcks ska anmälas till regionens smittskyddsläkare […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Stort anslag till forskning om framtidens skogsbruk

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 272 miljoner kronor till skogsforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). – För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap öka, konstaterar Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. För att kunna utföra ett hållbart brukande och trygga skogens biologiska mångfald behövs ett grundvetenskapligt forskningsprogram samtidigt som nya analysverktyg utvecklas. Därför spänner satsningen från variationsrikedom inom enskilda arter till diversitet av hela skogslandskap. Satsningen innebär att Knut och […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Förhastade slutsatser om minskade storlekar

Under de senaste årtiondena har många fåglar blivit mindre. Forskarna har trott att klimatförändringar är anledningen, men en ny studie från Lunds universitet motsäger det. Teoretiskt sett är det enklare för ett mindre djur att hålla huvudet kallt, och därför har forskarna tolkat utvecklingen som ett resultat av stigande temperaturer. En sådan förändring ligger nämligen i linje med ”Bergmanns lag”, som säger att djur som lever i kallt klimat har en större volym än djur i varmare områden. Den följer […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Invasivt kvalster fortsatt stort hot mot tambin

l  Varroakvalster har haft stor påverkan på vilka virus som finns hos bin, visar en internationell studie. Resultaten är viktiga för att kunna övervaka honungsbins hälsa. Varroakvalstret är en parasit som lever på honungsbin. Kvalstret är idag största hotet mot dessa bin då det sprider sjukdomar. Kvalstret lever på kroppsvävnad hos puppor och vuxna honungsbin. Det kommer ursprungligen från Asien, men har spridits till hela världen. I Sverige upptäcktes kvalstret i slutet av 1980-talet. – Varroa är ett stort problem […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Ekbocken återetableras i två naturreservat

En av våra största skalbaggar, den större ekbocken, är en hotad art. Den har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, men finns numera endast på Öland. Nu görs försök med att etablera den i Björnö naturreservat, norr om Kalmar. Den större ekbocken lever främst i gamla ekar med grov bark som är solbelysta. Den är en så kallad nyckelart i de gamla ekarna. Det innebär att skalbaggens larver skapar livsmiljöer för en lång rad andra arter som till […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Daglilja och pelargon i nytt släpp från Grönt kulturarv

l Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid SLU i Alnarp. Under 2018 kommer fem nya sorter på marknaden. Hjärtbergenian ’Möja’ kommer från ön Möja i Stockholms skärgård. Där har den odlats sedan åtminstone 1920-talet. ’Möja’ blommar i maj med ljust rosa blommor. Sorten har breda blad med vågiga kanter och hjärtformad bladbas. Milt röda höstfärger.Brunröda dagliljan ’Frösvidal’ blommar med fyllda blommor i  juli-början […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Slemmaskens gift möjlig insektsbekämpning

Världens längsta djur, slemmasken långsnöre som kan bli upp till 55 meter lång, producerar nervgifter som kan döda både krabbor och kackerlackor. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Artdatabanken vid SLU, och som publicerats i Scientific Reports. Gifterna skulle kunna användas i till exempel insektsbekämpningsmedel inom jordbruket.– Det här peptidtoxinet är det giftigaste ämnet som någon har hittat i den svenska djurvärlden och att det dessutom kan vara användbart är extra spännande. Sedan […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Forskare vill ha hjälp att se vad fåglar äter

Med appen ”Fågelbär” kan man delta i ett forskningsprojekt genom att rapportera observationer av fåglar som äter. Projektet drivs av forskare på institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik vid Stockholms universitet och man hoppas få in tillräckligt med observationer för att få en bild av vilka fåglar som äter vilka frukter, och hur detta nätverk av fågel­arter och växtarter varierar geografiskt och över tid. Informationen från ”Fågelbär” kan bli en värdefull pusselbit för att öka kunskapen om djurspridning av växternas […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Rödlistade lavar kräver allt mer ovanlig keloved

Död ved behövs för biologisk mångfald, men för många arter fungerar inte vilket dött träd som helst. En studie visar att gamla eldhärjade tallar är hem till flera rödlistade lavar, som riskerar att dö ut om deras livsmiljöer förstörs. Keloved eller silverved kallas de ståtliga silverfärgade döda tallarna. De har dött långsamt, härjats av skogsbränder och reparerat skadorna med kåda som impregnerat träet och gjort det svårt att bryta ned. I en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Många TBE-infektionerupptäcks inte av vården

Antalet fästingburna TBE-infektioner som inte upptäcks av vården är mycket högre än man tidigare trott. Det visar en ny studie som undersökt svenska blodgivare. Fästingburen encefalit, TBE, är en mycket allvarlig sjukdom som ökar i stora delar av Europa. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik anmäldes cirka 600 fall av sjukdomen under förra året i Sverige. Det är det högsta antalet hittills under ett enskilt år. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Det innebär att alla TBE-fall som upptäcks ska anmälas till regionens smittskyddsläkare […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Stort anslag till forskning om framtidens skogsbruk

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 272 miljoner kronor till skogsforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). – För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap öka, konstaterar Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. För att kunna utföra ett hållbart brukande och trygga skogens biologiska mångfald behövs ett grundvetenskapligt forskningsprogram samtidigt som nya analysverktyg utvecklas. Därför spänner satsningen från variationsrikedom inom enskilda arter till diversitet av hela skogslandskap. Satsningen innebär att Knut och […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Förhastade slutsatser om minskade storlekar

Under de senaste årtiondena har många fåglar blivit mindre. Forskarna har trott att klimatförändringar är anledningen, men en ny studie från Lunds universitet motsäger det. Teoretiskt sett är det enklare för ett mindre djur att hålla huvudet kallt, och därför har forskarna tolkat utvecklingen som ett resultat av stigande temperaturer. En sådan förändring ligger nämligen i linje med ”Bergmanns lag”, som säger att djur som lever i kallt klimat har en större volym än djur i varmare områden. Den följer […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Invasivt kvalster fortsatt stort hot mot tambin

l  Varroakvalster har haft stor påverkan på vilka virus som finns hos bin, visar en internationell studie. Resultaten är viktiga för att kunna övervaka honungsbins hälsa. Varroakvalstret är en parasit som lever på honungsbin. Kvalstret är idag största hotet mot dessa bin då det sprider sjukdomar. Kvalstret lever på kroppsvävnad hos puppor och vuxna honungsbin. Det kommer ursprungligen från Asien, men har spridits till hela världen. I Sverige upptäcktes kvalstret i slutet av 1980-talet. – Varroa är ett stort problem […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Ekbocken återetableras i två naturreservat

En av våra största skalbaggar, den större ekbocken, är en hotad art. Den har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, men finns numera endast på Öland. Nu görs försök med att etablera den i Björnö naturreservat, norr om Kalmar. Den större ekbocken lever främst i gamla ekar med grov bark som är solbelysta. Den är en så kallad nyckelart i de gamla ekarna. Det innebär att skalbaggens larver skapar livsmiljöer för en lång rad andra arter som till […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Daglilja och pelargon i nytt släpp från Grönt kulturarv

l Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid SLU i Alnarp. Under 2018 kommer fem nya sorter på marknaden. Hjärtbergenian ’Möja’ kommer från ön Möja i Stockholms skärgård. Där har den odlats sedan åtminstone 1920-talet. ’Möja’ blommar i maj med ljust rosa blommor. Sorten har breda blad med vågiga kanter och hjärtformad bladbas. Milt röda höstfärger.Brunröda dagliljan ’Frösvidal’ blommar med fyllda blommor i  juli-början […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Slemmaskens gift möjlig insektsbekämpning

Världens längsta djur, slemmasken långsnöre som kan bli upp till 55 meter lång, producerar nervgifter som kan döda både krabbor och kackerlackor. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Artdatabanken vid SLU, och som publicerats i Scientific Reports. Gifterna skulle kunna användas i till exempel insektsbekämpningsmedel inom jordbruket.– Det här peptidtoxinet är det giftigaste ämnet som någon har hittat i den svenska djurvärlden och att det dessutom kan vara användbart är extra spännande. Sedan […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Forskare vill ha hjälp att se vad fåglar äter

Med appen ”Fågelbär” kan man delta i ett forskningsprojekt genom att rapportera observationer av fåglar som äter. Projektet drivs av forskare på institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik vid Stockholms universitet och man hoppas få in tillräckligt med observationer för att få en bild av vilka fåglar som äter vilka frukter, och hur detta nätverk av fågel­arter och växtarter varierar geografiskt och över tid. Informationen från ”Fågelbär” kan bli en värdefull pusselbit för att öka kunskapen om djurspridning av växternas […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.