Eldig höstträdgård

    - ANNONS -

    Berit Haggren hjälper dig att välja träd och buskar till trädgården med tanke på höstfärgerna. Ett viktigt val för att förlänga trädgårdens fägring när årets blomning avtar.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.