hej@naturochtradgard.se

Sök

Björn Höjrup berättar för Natur & Trädgård hur de växter som fått Fleuroselects guldmedalj 2007 trivs i södra Sverige. Två nya stjärnlobelior tror han blir kommande års höjdare bland utplanteringsväxterna.