10 guldmedaljer

    - ANNONS -

    Björn Höjrup berättar för Natur & Trädgård hur de växter som fått Fleuroselects guldmedalj 2007 trivs i södra Sverige. Två nya stjärnlobelior tror han blir kommande års höjdare bland utplanteringsväxterna.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.