Hedras med äkta ornäsbjörk

    - ANNONS -

    Magnus B Nilsson, 100 år i november, har berikat vårt perennsortiment med flera odlingsvärda sorter utöver den mest kända, den röda solhatten ’Magnus’. Nu hyllas han med en äkta ornäsbjörk planterad i Alnarpsparken.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.