hej@naturochtradgard.se

Sök

Magnus B Nilsson, 100 år i november, har berikat vårt perennsortiment med flera odlingsvärda sorter utöver den mest kända, den röda solhatten ’Magnus’. Nu hyllas han med en äkta ornäsbjörk planterad i Alnarpsparken.