Svampen som kan rädda hotad biotop

    - ANNONS -

    Niklas Bergius hävdar att det finns en exklusiv svamp så ekono­ miskt värdefull att den kan rädda unik svensk gammelskog.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.