Niklas Bergius hävdar att det finns en exklusiv svamp så ekono­ miskt värdefull att den kan rädda unik svensk gammelskog.