Två benved med den värdefulla E-statusen finns i trädgårdshandeln.