Kenneth Lorentzon presenterar i denna uppsats hur vi kan använda uthålliga vår­ lökar for förvildning inte bara i offentliga miljöer utan även i våra egna trädgårdar och på sommarstugetomter. Det handlar om vårlökar som blommar år efter år i motsats till de högförädlade moderna sor­terna.