Åke Lindau skriver om vår viktigaste medarbetare, utan vars arbete i jorden det inte skulle gå att odla. Vi har all anledning att tacka daggmasken om vi får goda skördar. I artikeln ges många råd om hur vi hjälper ”den grå lille bonden”.