hej@naturochtradgard.se

Sök

Enligt ”Florens-dokumentet”har Sverige åtagit sig att inte bara bevara gamla trädgårdsväxter utan även att tillhandahålla ett historiskt korrekt växtmaterial. SLU i Alnarp arbetar for detta.