Nils Åkerstedt beskriver i denna artikel utförligt hur vi själva kan föröka pryd­nadsträd och bärbuskar genom att ta sticklingar. Nu är rätta tiden, det som behövs är den kunskap artikeln ger, en vass kniv och massor med tålamod.