Lena Drameus-Åberg uppmanar oss i denna artikel att skapa trädgårdar som kan leva lyckliga med oss. Hon ger många praktiska råd hur vi kan förverkliga detta, pekar på olika sätt att se på våra tomter och vilka olika möjligheter det finns att utveckla våra trädgårdar till smycken som ger vår odlarmöda tillfredsställelse.