Bli amatörflorist!

    - ANNONS -

    Uppmaningen återfinns i boken ”Blom­sterbinderi för nybörjare”. En instruktiv bok som börjar med att lära ut det perfek­ta snittet. Sedan lärs floristgrunderna ut steg för steg.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.