Vårblommande vide räddar humlor och bin

    - ANNONS -

    Henrik Sjöman, trädexpert vid SLU Al­narp och med ett förflutet som biodlare, skriver om videväxter lämpliga för träd­gården, fyllda med nödvändig näring för övervintrande humlor och bin.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.