Henrik Sjöman, trädexpert vid SLU Al­narp och med ett förflutet som biodlare, skriver om videväxter lämpliga för träd­gården, fyllda med nödvändig näring för övervintrande humlor och bin.