- ANNONS -

Odla i sand och grus och gödsla med gräsklipp! Den odlingsmetoden har Nils Åkerstedt, medgrundare till tidskriften Natur&Trädgård, propagerat för under många år. Han ser enbart fördelar med metoden, bland annat att man kan starta odlandet tidigare på våren, och hans egna odlande visar att det fungerar. Här beskriver han hur man går till väga för att nå bästa resultat.

Enklast kan man sammanfatta denna odlingsmetod med att vi bör efterlikna naturen så långt som möjligt. Växterna i naturen har anpassat sig i tusentals år. Huvudprincipen är att naturen alltid har rätt.

Odlingssättet skiljer sig mycket från konventionell odling och även från ekologisk odling. Jag har tillämpat metoden i mer än fyrtio år och förvånas fortfarande över det fantastiskt goda resultatet.

Efter trädgårdsmästarutbildningen tillämpade jag under tio år konventionell odling med konstgödsel och därefter odling med naturgödsel tills jag insåg att det är naturens sätt som är det rätta.

Viktigt vilken näring som används

Så här ser 08-blandningen ut. Ett idealiskt substrat för odling enligt Nils Åkerstedt. Foto: Lars Dareberg

Vilken näring vi använder har stor betydelse för slutresultatet, men även vilket odlingssubstrat man använder, jord eller annat. Det har stor betydelse för miljön, skörderesultatet, arbetsinsatsen som krävs och även den ekonomiska kostnaden.

Användning av konstgödsel kommer naturligtvis inte på fråga, den har alltför stor skadeverkan på miljön. Naturgödsel är ju en gammal välkänd näringskälla som i alla tider ansetts som den självklara gödseln vid all odling. Det finns en naturligare gödsel som vi kan och bör använda och det är gräsklipp.

Det har många fördelar i jämförelse med all annan näring vilket man snabbt upptäcker när man börjat använda det.

Eftersom gräsklipp är råvaran till naturgödsel så är det ju självklart att det innehåller mer näring än naturgödsel.

Djur som äter gräs tar givetvis det mesta av den näring som finns i dessa växtdelar.

Men det finns tyvärr också andra anledningar att tänka en gång till innan man använder naturgödsel. Antibiotika och andra icke önskade ämnen återfinns i naturgödsel om djuret behandlats eller om det  ätit något som innehåller rester av den konstgödsel som ofta används vid odling av fodergrödor.

Eftersom gödsel och urin är något som djurens kroppar inte vill ha, så är det nog tveksamt om det är så klokt att använda denna gödsel till odling av växter som skall utgöra vår föda.

Lägg nära plantorna

Första året man gödslar med gräsklipp ska jorden luckras 10–15 cm djupt före sådden. När plantorna är gallrade täcks jorden med 10 cm nyslaget gräsklipp som packas lätt med handen så nära plantorna som möjligt utan att de täcks över.

Man fortsätter vid nästa klippning med ett tunnare lager. En del av gräset torkar, med följden att mindre av näringsinnehållet i gräset tillförs växterna. Vid torr väderlek skall gräsklippet vattnas så att det hålls fuktigt. Kålväxter samt mangold och spenat bör täckas med 10 cm gräsklipp en andra gång en månad efter första täckningen. Rotfrukter behöver i regel bara 10 cm gräsklipp per år. Är det risk för angrepp av morotsflugan så bör man vid första täckningen vara noga med att packa gräsklippet intill plantorna och täcka med 10 cm gräsklipp en gång till efter en månad och även då packa gräsklippet för att hindra morotsflugan att komma ner till jord­ytan och lägga ägg.

På hösten efter avslutad skörd får resterna av gräsklippet ligga kvar. På våren är det i regel förmultnat.

Mer liv i jorden

Täcker man med gräsklipp varje år blir jorden så lucker att det räcker att kratta jordytan innan man sår eller planterar. Det blir mer liv i jorden om ytan alltid är täckt med gräsklipp och den blir luckrare vilket gör att skörderesultatet ökar.

Odling bedrivs i en blandning av sand och grus, kornstorlek 0–8 mm. Denna blandning finns att köpa på de flesta ställen där det säljs jord, grus och sand och den kallas bara 08.

Det låter kanske otroligt att detta kan fungera när det talas så mycket om den goda jorden. Men det finns många förklaringar till varför det fungerar så bra vid odling i detta substrat.

Rötterna får god tillgång till syre, något som är absolut nödvändigt om en växt skall må bra. Rötter har också lättare att ta upp näring från organiskt material när syretillgången är riklig.

Odlingsbädden med 08-blandningen blir snabbt varm på våren. Det gör att man kan starta odlandet tidigare och växternas övervintringsförmåga ökar med minst tre växtzoner. Växelbruk förefaller inte vara nödvändigt efter vad jag sett under alla de år som jag odlat i sand och grus.

Bilden är tagen när Nils Åkerstedt fortfarande bodde i Krånge, Sundsvall. Här förbereder han två ramar med sand-/grusblandning. Foto: Eva Åkerstedt

Stort näringsinnehåll

Tomater påstås kräva ny jord eller ny växtplats varje år men jag odlade dem på samma ställe i samma 08-blandning i arton år i följd utan något problem och två somrar med åtta års mellanrum behövde jag inte ge något gräsklipp, de växte så kraftigt ändå. Jag skulle nog ha fortsatt på denna plats i flera år till för att se hur lång tid det fungerade utan byte av växtplats om inte vi själva bytt ”växtplats” och flyttat.

Pallkragar eller hemmasnickrade ramar som läggs på gräsmattan passar bäst för denna odlingsform. Snyggast och mest lättskött är det om man har odlingsbäddar som är 1,25 cm breda och längden efter behov eller lämpligt utrymme. Bräderna i ramen bör vara så breda att djupet på bädden blir 25–30 cm. Om du vill att ramen ska vara längre än tre meter bör man fästa en ribba tvärs över ramen.

För att den del av ramen som kommer i kontakt med jorden inte skall ruttna så tar man bort grästorven under ramen, 10 cm djupt och 15 cm brett dike som fylls med grus innan ramen ställs på plats i mitten av diket. Även utan impregnering så håller bräderna i många år eftersom det är grus på insidan och utsidan utsätts för solens strålar så att bräderna oftast är torra.

När ramen fylls med 08-blandningen så bör den fyllas ända upp därför att sanden och gruset sjunker ihop cirka 5 cm efter några månader. Efter bara några dagar kan man börja odla i denna bädd utan att man har tillsatt någon form av gödsel. Potatis är en växtart som verkligen trivs i den här miljön och den kan sättas minst 2–3 veckor tidigare än normalt på platsen. Har man fiberduk eller annat skydd mot kylan när blasten kommit upp så kan den sättas en månad tidigare än normalt. Potatisen, som bör vara förgrodd, sätts med 30 cm avstånd i raden och 30 cm mellan raderna och cirka 5 cm djupt. Se till att bädden hålls fuktig i väntan på att blasten skall växa upp och bli cirka 10 cm hög. Då är det dags att börja marktäcka potatisodlingen. Börja med att lägga ett 10 cm tjockt lager gräsklipp runt varje potatisstånd, så nära blasten som möjligt och minst 15 cm utåt runt varje potatisstånd. Har man riklig tillgång till gräsklipp vid första täckningen kan man givetvis täcka hela ytan på en gång.

Vid odling av rotfrukter så behövs det sällan så stora avstånd mellan raderna som normalt förespråkas. För morötter räcker det med 15 cm mellan raderna. Gräsklippet är så näringsrikt att det räcker med den mängd som ryms på ytan. Oftast kan radavståndet för olika arter minskas med 10–15 cm i förhållande till vad som rekommenderas. Foto: Eva Åkerstedt

Se till att ge fukt

Vid torr väderlek bör man se till att fukta klippet ett par gånger i veckan så förmultningen kommer igång och så att näringen som frigörs kommer ner till rötterna.

Efter 30–45 dagar från första täckningen läggs mer gräsklipp över bädden och även denna gång så nära potatisblasten som möjligt. Tryck till lite extra så inte dagsljuset når översta potatisen. Sedan är det bara att vänta in skörden. Ingen ogräsrensning och ingen kupning behövs. Men vid torr väderlek vattnar man vid behov.

Vid sådd direkt i 08-blandningen som det inte odlats i tidigare, så måste sådden vattnas med gödselvatten gjord av gräsklipp eller med nässelvatten var eller varannan dag till dess sådden kommit upp och plantorna blivit 8–10 cm stora så att de kan täckas med gräsklipp mellan raderna. Men när man odlat i denna blandning ett år, då finns det tillräckligt med näring i blandningen kommande år för att frö­plantorna skall kunna gro och växa till dess de får gräsklipp.

Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.