- ANNONS -

Kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar efter jakt blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition. Splitter från blykulor orsakar förgiftningen, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna. Det är slutsatsen av en studie som har letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med bland annat Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samt örnforskare i USA, och som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology. Forskargruppen tog blodprover från frilevande kungsörnar och försåg örnarna med sändare. Blodet analyserades efter bly och tack vare sändardata kunde forskarna konstatera att kungsörnar med högre blyhalter rörde sig mindre och flög lägre än kungsörnar med låga blyhalter. Denna påverkan blev tydlig redan vid blykoncentrationer som tidigare ansetts som naturliga bakgrundshalter.