hej@naturochtradgard.se

Sök

Första specialen i detta nummer av Natur & Trädgård handlar om rosor. Lars-Åke Gustavsson efterlyser äldre pimpinellrosor och fylldblommiga kanelrosor. Kanadarosorna – friskast av alla. Göte Boberg, LötaTrädgårdscentrum, ger råd om hur vi planterar postorderrosor. Ger sin syn på rotäkthet och härdighet. Rosen ’Orträsk’. årets nyhet för norra Sverige. presenteras av Bengt Hansskog, Hansskogs Plantskola i Tavelsjö. Rosor på postorder – adresser.