Kemikalieinspektionen vill begränsa användningen av kemiska ogräsmedel i hemträdgårdar.