Runåbergs Fröer poroducerar alltmer eget odlat ekologiskt frö. bland annat för att rädda kvar sorter de stora fröfirmorna inte längre för.