Äntligen är VON-märkningen klar. skrev Natur ochTrädgård för tio år sedan när E­ märket presenterades. Endast svenskodlade växter med kända egenskaper och dokumenterat genetiskt ursprung utses till E-plantor. Natur & Trädgård ger här en kort beskrivning av samtliga. Och förklarar varför E-märket nu är viktigare än någonsin.