Natur & Trädgårds chefredaktör Sven Lindholm har fått Året Runts miljöpris för utgivningen av Natur & Trädgård.