Landskapsarkitekt Kerstin Junker Lönnerholm, Hov på Bjärehalvön, inleder sitt medarbetarskap i Natur & Trädgård med att visa på att det oftast endast behövs små förändringar för att en lite tråkig trädgård ska få lustgårdskaraktär. Färgillustrationema till Kerstin Junker Lönnerholms artikel har gjorts av Birgitta Geite, frilansjournalist i Malmö med trädgård som specialitet. Hon har även ritat Natur & Trädgårds symboldjur, tvestjärten, på sidan 25.