Natur & Trädgårds Åke Truedsson har ge­ nom korsningar och selektion fått fram två smultronsorter som ger stora bär, Snövit och Rödluvan. Han föreslår att de ersätter enbit av gräsmattan.