Specialsektion om frukt och bär

    - ANNONS -

    Natur & Trädgårds andra specialsektion i detta nummer handlar om ekologisk odling av frukt och bär. Hortonom Lisbeth Larsson, Ränna försöksstation, har sammanställt en lista över de sorter som lämpar sig bäst i ekologisk odling. Natur & Trädgård publicerar här hela den nya, omarbetade listan, sidorna 75–83. Lisbeth Larsson har också skrivit en rapport för Natur och Trädgård om sina pågående odlingsförsök med marktäckning mot ogräsproblemet i svarta vinbär, sid. 84–93.