Kiwi –så odlar du den i Sverige

    - ANNONS -

    Visst går det att odla kiwi i Sverige. En knapp handfull arter kan sätta frukt här och ett par av dem är riktigt odlingsvärda tycker Åke Truedsson som beskriver hur ni ska gå tillväga.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.