Sveriges 13 grodarter

    - ANNONS -

    Grodor kan göra stor nytta i trädgården om förutsättningarna är de rätta. De äter både insekter och sniglar, och grodyngel äter alger och håller trädgårdsdammen frisk och klar.

    Stefan Skogmark
    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.