Sveriges 13 grodarter

    - ANNONS -

    Grodor kan göra stor nytta i trädgården om förutsättningarna är de rätta. De äter både insekter och sniglar, och grodyngel äter alger och håller trädgårdsdammen frisk och klar.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.