Gråsiskan syns allt oftare

    - ANNONS -

    ”Vinterfåglar inpå knuten” genomfördes för trettonde året, men rapporterna var färre än tidigare år. Anders Wirdheim från Birdlife Sverige tror att mycket handlar om den milda vintern.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.