”Vinterfåglar inpå knuten” genomfördes för trettonde året, men rapporterna var färre än tidigare år. Anders Wirdheim från Birdlife Sverige tror att mycket handlar om den milda vintern.