Sedumtak är fan­tastiskt vackra och små tak är inte speciellt svå­ra att göra själv.