Kryssa i tabellen och se hur många poäng för biologisk mångfald din trädgård får.