Groblad- nyttigt ogräs

    - ANNONS -

    Groblad är nyttig att äta, växer överallt där män­niskan finns och läker dessutom sår! Och det finns riktigt snygga trädgårdsvarian­ter som väcker habegär.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.