Din insats för vilda djur och växter

    - ANNONS -

    Efter nationalpark och naturreservat introducerar Natur & Trädgård nu det tredje steget i skyddet av vår fauna och flora – naturträdgård. Genom att erbjuda fåglar, insekter och andra vilda djur på föda, boplats, vatten och skydd skapar du en naturträdgård.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.