Efter nationalpark och naturreservat introducerar Natur & Trädgård nu det tredje steget i skyddet av vår fauna och flora – naturträdgård. Genom att erbjuda fåglar, insekter och andra vilda djur på föda, boplats, vatten och skydd skapar du en naturträdgård.