hej@naturochtradgard.se

Sök

Lennart Fredriksson är Sveriges mesta pri­mulaodlare när det gäller arter. Här lär han dig förkultivera dem i såjord du till­verkar själv. Och beskriver de fyrtiotal arter han funnit odlingsbara i Sverige.