Primulaspecial, del 1

    - ANNONS -

    Lennart Fredriksson är Sveriges mesta pri­mulaodlare när det gäller arter. Här lär han dig förkultivera dem i såjord du till­verkar själv. Och beskriver de fyrtiotal arter han funnit odlingsbara i Sverige.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.