Sex nya blommor som erövrat Fleuroselects guld­medalj 2008 trivdes på Björn Höjrups försöksfält utanför Ängelholm. Två av dem, en laven­del och en salvia, höjer han till skyarna.