Nya guldblommor

    - ANNONS -

    Sex nya blommor som erövrat Fleuroselects guld­medalj 2008 trivdes på Björn Höjrups försöksfält utanför Ängelholm. Två av dem, en laven­del och en salvia, höjer han till skyarna.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.