Lisa Winnerlid skriver om mal­vor och stockro­sor, två gammal­dags torpväxter.