- ANNONS -

Den som vill skörda egen odlad nypotatis i midsommar bör lägga sättpotatisar till groning senast i slutet på mars, tipsar trädgårdsmästare Nils Åkerstedt i denna artikel hämtad ur hans bok Min Trädgård – vecka för vecka. Läs också om hur du får fin potatis även om sommaren blir regnig.

Det är möjligt så gott som överallt i Sverige att odla potatis ute och få den klar till midsommar, oavsett hur dålig våren är. Det enda som behövs är en plats där solen kommer åt att lysa på odlingen några timmar per dag och att potatisen sätts i sand.
Gör en ram av bräder 20–40 cm hög med en yta på 1–2 kvadratmeter och fyll den med sand. Underlaget spelar ingen roll, men det är alltid en fördel om ramen ligger på jord så att den befintliga markfukten kan tränga upp genom sanden för det underlättar vattningen.
Det går bra att odla potatis i en ram som inte är högre än 15 cm, men för tidig odling är det bättre ju högre ramen är eftersom sanden då blir fortare varm. Görs ramen lägre än 40 cm bör man först lägga ett tjockt lager med blöta tidningar med minst 25–30 sidor i botten innan sanden fylls i för att undvika fleråriga ogräs i odlingsbädden. När sanddjupet är större lyckas inte ogräsen ta sig igenom sanden upp till ytan. Tidningarna hindrar ogräs som t ex kvickrot att växa upp genom sanden första sommaren och sedan dör de rötter som finns under sandbädden.

Sätt potatisen i sand senast 1 maj
För att hinna få färdig nypotatis till midsommar måste den sättas senast 1 maj. Det går att klara av även i de trakter där snön ligger då. Jag satte under många år lite potatis 1:a maj trots att det ibland fanns snö i drivor runt sandbädden. Genom att strö på sand eller aska på snön några veckor innan, smälter den bort där potatisen skall sättas. Om hela den upphöjda bädden täcks med fiberduk blir det tillräckligt varmt (ca 8 grader) i sanden för att potatisen skall kunna sättas trots köldgrader på nätterna.
Eftersom denna potatisodling inte skall kupas behövs det inte stora avstånd mellan raderna eller mellan potatisen i raderna, 20–25 cm är tillräckligt. Potatisen skall inte sättas djupare än att den täcks med 3–5 cm sand. Täck över bädden med två lager fiberduk och vattna lite lätt 2–3 gånger i veckan med ljummet vatten, men vattna inte mera än att sanden blir fuktig.

Gödsla med gräsklipp
Den näring som finns i sättpotatisen räcker tills blasten blir 10-15 cm hög. Då skall den gödslas med gräsklipp. Finns inget gräs vid den tiden kan man endera plocka lite gröna växter som finns mot väggar och andra varma platser och hacka sönder, eller också kan man använda lagrat gräsklipp sedan förra sommaren. Täck ytan mellan potatisstånden med ett 5–10 cm tjockt lager och fortsätt att vattna 2–3 gånger i veckan, men fortfarande med små mängder varje gång. Sanden blir fort fuktig. Att vattna mera än vad som behövs för att den skall bli fuktig är bara till nackdel eftersom näringen då spolas bort.
2–3 veckor efter det första lagret gräsklipp lagts på, läggs ett nytt lager lika tjockt. Var extra noga med att lägga gräsklipp alldeles intill stjälkarna så att inte ljus kan tränga ner på den nya potatisen, som då blir grön.
För att blasten inte skall frysa under kalla nätter bör nu fiberduken ligga fritt från blasten. Använd gärna två lager fiberduk.
Efterhand som blasten växer ökas vattenmängden. Även om det regnar bör man vattna lika ofta som tidigare därför att det mesta av regnet rinner av blasten och hamnar utanför.
Väntar man med skörden till på eftersommaren bör ytterligare ett lager gräsklipp tillföras. Då kan man få ca 15 kilo potatis på en kvadratmeter.

Förgro potatis
Börja förgro senast 4-6 veckor före beräknat sättdatum.
Den som vill skörda färsk potatis till midsommar skall ta in sättpotatisen till förgroning i mitten – slutet på mars.
Köp inte sättpotatis med långa, vita groddar som lätt går av vid hantering. Köp hellre sättpotatisen tidigt och lägg knölarna i t ex äggkartonger med ”naveln” nedåt och placera dem ljust och svalt, ca 10–15 grader. Groddarna ska vara ca 1–2 cm, knubbiga och gröna innan knölarna är färdiga att sätta.
Vill man ha extra tidig skörd kan man plantera några sättpotatisar i kruka inomhus (en i varje kruka) och sedan plantera ut när jorden är lagom varm.
Är knölarna stora med många groddar kan de delas 4–5 dagar innan de skall sättas. Dela inte tidigare, då finns risk för att knölarna torkar ut.

Så undviker du bladmögel
Genom att förgro potatis av sorter som är mindre mottagliga för bladmögel och brunröta samt att sätta dem på en luftig plats minskar risken avsevärt för angrepp av bladmögel. Att lägga sättpotatisen till förgroning betyder mycket för resultatet om det blir fuktiga somrar. Sortvalet har stor betydelse när det gäller hur mottaglig potatisen är för angrepp av bladmögel och brunröta. Herta t ex kan stå emot angrepp på blasten flera veckor längre än vad King Edward kan. Andra motståndskraftiga sorter är Elin, Matilda och Ovatio. Det kommer ständigt fram nya sorter som det kan löna sig att pröva.
Även om man har en sort man tycker om bör man inte ta av den till utsäde om det finns risk för att den potatisen är smittad av brunröta.

Bygg en ram av bräder
Man börjar med en ram av bräder som bör vara 15–20 cm hög. Bredden på odlingsbädden kan variera mellan 100–150 cm och längden efter behov. Det kan vara lämpligt att börja med en bädd som är 2–3 meter lång, men själv har jag haft bäddar som var 10 meter långa. Bräderna i ramen behöver inte vara behandlade för att hålla i flera år eftersom de inte ruttnar lika fort när det är sand på insidan istället för jord. Och på utsidan är det ju luft.
Med en skörd på 10 kilo potatis per kvadratmeter behövs det inte så stora ytor för husbehovsodlarens potatisbehov. För att få denna skörd krävs att potatisen får växa till hösten innan den skördas.
Fördelarna med potatisodling i sand är inte enbart att man inte behöver uppleva att mycket regnande minskar skörden. Man slipper dessutom byta växtplats lika ofta som vid odling i jord. Och man slipper ogräs i potatislandet.
Brädramen kan läggas var som helst, helt oberoende av underlaget, men det är en fördel om det består av jord, gräsbeväxt eller öppen. Dels kan växtrötterna söka sig genom sandlagret och hämta fukt djupt nerifrån och dels tränger markfukten lätt upp genom sanden. Det går även att lägga denna sandbädd på asfalterad yta. Då ställs det större krav på vattningen, men skörden blir lika bra som med jord under bädden.

Undvik ogräs med blöta tidningar
I all mark finns rötter av ogräs. För att inte dessa skall kunna tränga upp genom sandbädden bör man först lägga blöta tidningar ovanpå marken med minst 25-30 sidor. Reklamblad går även bra att använda om de läggs i flera lager. Tidningsbladen bör även gå 10-15 cm utanför brädramen för att hindra gräset att växa in i sanden.
Skötseln av detta potatisland är enklare än vid odling i jord. Det enda som behövs är gräsklipp som näring. Ingen rensning, ingen kupning eftersom marktäckning med gräsklipp gör samma tjänst, d v s utestänger ljuset som gör nypotatis grön. Vad som blir något mer krävande den första månaden är vattningen som måste göras oftare än vid odling i jord.
Bladmögelangrepp på blasten, som oftast är orsaken till att potatisen ruttnar redan i landet eller under lagringen, kan inte undvikas genom odling i sandbädd. Men genom att potatisen växer snabbare i sand än i jord en dålig sommar är möjligheten större att hinna få skördeklar potatis innan bladmögelangreppen kommer under eftersommaren.
Både vacker och lättskött blir denna odling om man låter gräs växa på alla sidor och klipper det varje vecka så att det blir en fin gräsmatta mellan bäddarna. Även om det är öppen jord blir det snart en gräsmatta om man låter de gräsarter som själva etablerar sig få växa. De arter som inte tål den hårda klippningen försvinner.

Fin potatisskörd även om det regnar
Blir sommaren regnig är det risk att potatisskörden blir dålig, men det behöver inte bli så. Det är i huvudsak två anledningar till att riklig nederbörd försämrar skörderesultatet. Dels att jorden är så dåligt dränerad att rötterna lider av syrebrist och dels att den höga luftfuktigheten ökar risken för bladmögel med brunröta som följd. Genom att blanda upp tung jord med naturgödsel, kompostjord och annat organiskt material får man en jord som bättre klarar av riklig nederbörd, i synnerhet om det finns en svag lutning så att överskottsvatten rinner undan. Men är det kompakt lerjord och plan mark tar det flera år att göra den jorden odlingsbar på så sätt.
Men det finns en metod som gör det möjligt att få bra resultat redan första sommaren även vid rikligt regnande. Man höjer helt enkelt upp odlingsbädden 15-20 cm och använder sand som odlingssubstrat istället för jord. Det är sedan gammalt känt att sandjord är den bästa potatisjorden.

Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.