- ANNONS -

Potatisstärkelse utgör en stor del av energiintaget för många i potatisälskande Sverige. Om en ny potatis med hög halt av så kallad resistent stärkelse skulle bli tillgänglig, skulle det kunna få positiva hälsoeffekter. Den resistenta stärkelsen fungerar som kostfibrer när den passerar kroppen, den sänker glukosnivåerna och insulinreaktionerna och sätter bra fart på magen. Den gynnar också tarmfloran och minskar kostens kaloriinnehåll, vilket kan leda till viktminskning.

Nu har växtforskare inom forskningsprogrammet Mistra Biotech vid Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat en sådan ny potatis genom att minska aktiviteten hos två enzymer som sköter om förgreningen av stärkelsemolekylerna i potatisens celler.

Potatisstärkelse inne­håller vanligtvis 25 procent amylos (raka molekyler) och 75 procent amylopektin (förgrenade molekyler). Syftet med modifieringen var att producera en potatis med högt innehåll av amylos.

I en nyligen publicerad studie har doktoranden Xue Zhao och hennes handledare Roger Andersson och Mariette Andersson visat att ett högre amylosinnehåll ger ett högre innehåll av resistent stärkelse, efter att man kokat potatisen.

De upptäckte också att amylopektinets struktur påverkades så det fått egenskaper som liknar amylosets.

– Det betyder att stärkelsen har blivit resistent och det tar längre tid för våra kroppar att smälta den, förklarar Xue Zhao som menar att det här är viktiga upptäckter för forskare som vill utveckla stärkelse för hälsosammare mat och andra ändamål.