Skogsbrand – så återvänder livet efter förödelsen

- ANNONS -

Efter branden blir det en öppning för nyetableringar. Frön och bevingade insekter landar på den avbrända marken för att etablera sig. Det finns många specialister som inte klarar sig i konkurrensen med många andra arter, men som har sin chans efter en brand. Här nedan beskriver illustratören Jonas Lundin hur livet återkommer den närmsta hundraårsperioden efter en skogsbrand.

0–2 år. En del frön och jordstammar har klarat sig. Några skjuter skott och andra blommar redan första året. Våren efter branden blommar svedjenävan i tusental. Dess frön kan vänta flera hundra år för att sedan gro efter en brand.

3–5 år. Brandskadade träd faller till marken där de bryts ner av insekter och svampar. Insekterna blir i sin tur mat åt många hackspettar och andra fåglar. Björk, asp och andra växter breder ut sig som stora gröna mattor.

6–20 år. Björkar och aspar är 5–6 meter höga och döljer till stor del de döda träden på marken. Lövträden dominerar i reservatet, men nya tallar har också börjat komma upp. Älg och annat vilt har därför mycket gott om mat.

50 år. Tallarna som klarade sig efter branden lever fortfarande, men nu finns det även stora träd av nya tallar, granar och olika sorters lövträd. Skogen är mer varierad än före branden.

100 år. En ljus blandskog utan sly med gamla grova tallar och nya höga träd. Björkar och aspar har vuxit färdigt, och en del har även ramlat och börjat brytas ner. Naturvärdena är mycket höga i den här skogen.

Niclas Bergius är en biolog som sedan slutet av 1990-talet arbetat mycket med matsvamp, däribland de i Japan mycket uppskattade goliatmusseron och talltuvskivling. Arbetet har skett både på SLU i Uppsala och inom riskkapitalbolag. Koppling mellan naturvård och svamp är något som ligger honom extra varmt om hjärtat och Niclas har löpande utbyte med svampforskare i Japan. Sedan drygt tio år tillbaka arbetar Niclas som projektledare för EU-finansierade Life-projekt på Länsstyrelsen i Västmanland. Life-projekten har handlat om allt från att restaurera fågelsjön Asköviken (projektet Life-Asköviken) till att göra storskaliga insatser för naturmiljöerna i Mälarens inre skärgård (projektet Life-MIA). Sedan två år tillbaka är Niclas projektledare för det stora naturvårdsbränningsprojektet, Life-Taiga, vilket sammanlagt omfattar 14 län och har en total budget på 100 miljoner kronor. Projektet kommer att pågår fram till slutet av 2019.