- ANNONS -

Länsstyrelsen har beslutat bilda naturreservatet Sandöörarna på den sydligaste udden av Sandön i Luleås innerskärgård. Beslutet om ett nytt naturreservat i Luleå kommun är ett led i att skydda unika naturvärden och säkra den biologiska mångfalden i länet.

Den så kallade landhöjningsskogen på Sandöörarna består till stor del av granar. De äldre granarna attraherar viktiga vedsvampar som harticka som genom sin nedbrytning av ved banar väg för rosenticka och andra kräsna arter.

– Att vi hittar rosenticka är ett tecken på att det finns höga naturvärden i skogen på Sandöörarna, säger Susanna Andersson, handläggare på naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Norrbotten.

Förutom att det är granrikt på Sandöörarna växer många lövträd i reservatet. Dessa är viktiga för bland annat många fågelarter och insekter.