- ANNONS -

Två av tre tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. Och fyra av tio är villiga att betala 20 procent mer för nötkött från djur som gått på naturbete. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört för att undersöka allmänhetens värderingar och betalningsvilja för att hålla landskapet öppet.