- ANNONS -

Naturhistoriska riksmuseet har startat ett nytt forskningsprojekt för att kartlägga Sveriges insekter och de mikroskopiska djuren som lever på och i insekterna.

–Vi kommer att använda den senaste tekniken som läser DNA från massor av arter samtidigt, säger professor Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet som ska leda arbetet.

Samtidigt som de svenska insekterna kartläggs ska samma sak göras på Madagaskar. Att jämföra dessa två länders helt olika natur kommer att ge kunskaper om hur arter samspelar i ett ekosystem, mikroorganismernas roll i livsmedelsförsörjning och om hälsofrågor.

Förhoppningen är att de data och det material som tas fram kommer att utgöra en guldgruva i många år framöver för ekologer och systematiker som studerar hur svenska och madagaskiska ekosystem fungerar och hur de förändras över tid.

Ett omfattande bidrag på 31 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice

Wallenbergs stiftelse gör det nya projektet möjligt.