- ANNONS -

Nu har 24 fästingar fått svenska namn.

– Många fästingar har favoriter som värddjur och vi människor träffar sällan på dem. Till exempel påträffas backsvalefästingen uteslutande på backsvalor och den kortbenta fladdermusfästingen uppvaktar bara fladdermöss, säger initiativtagaren till namngivningen, forskare Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Den fästing som man träffar på allra oftast är Ixodes ricinus som fått det svenska namnet ”vanlig fästing”. Som de allra flesta andra fästingar har den fyra livsstadier: ägg, larv, nymf och vuxen. Under alla livsstadier utom som ägg behöver fästingen ett blodmål. Eftersom de biter flera värddjur genom livet kan många av fästingarna få i sig smittämnen som de sedan kan sprida vidare till bland annat människor.

Hela listan med svenska fästingnamn finns på Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida, www.sva.se.