hej@naturochtradgard.se

Sök

En populärvetenskaplig artikel av landskapsarkitekt Kjell Lundquist om solrosen, Helianthus annuus. Utöver en utförlig redogörelse för denna populära ettårings intressanta historia beskriver han de otaliga namnsorter som i dag finns.