Nils Åkerstedt skriver om när det är befogat att gödselvattna växterna, och hur du tillverkar ekologiskt gödselvatten.