- ANNONS -

Faunaväkteriet småkryp är ett ideellt övervakningsprojekt för hotade småkrypsarter som drivs av Sveriges Entomologiska Förening i samarbete med ArtDatabanken. I år uppmärksammar Faunaväkteriet speciellt spindlarna med en kampanj för att öka rapporteringen av rödlistade spindelarter.

På den biologiska mångfaldens dag den 22 maj 2017 organiserades en spindelblitz, ett spindelletarevenemang i samarbete med Facebookgruppen Spindelnätet. Denna dag rapporterades ett hundratal fynd av spindlar i ArtPortalen från olika delar av landet. För spindelblitzen gjordes även ett spindelbingo. För den som vill spela spindelbingo i efterhand finns bingobrickan för nedladdning från Faunaväkteriet småkryps hemsida (http://www.sef.nu/faunavakteri/faunavakteri-undersida-4/), brickan kan även användas för att lära sig känna igen några av våra vanligare spindelarter. Bingobrickan innehåller 20 vanliga arter som är förhållandevis enkla att känna igen och som finns i stora delar av landet (många av arterna som nämns i den här artikeln finns med). Du kan spela spindelbingo både ute i naturen och hemma i trädgården. I trädgården är detta intressant att göra, eftersom det även visar lite på hur många olika typer av lämpliga habitat för spindlar och andra småkryp man har i sin trädgård, eftersom bingobrickan omfattar arter med lite olika krav på sin livsmiljö. Om du spelar spindelbingo, rapportera gärna vilka spindlar du hittar i Artportalen – www.artportalen.se!

Är du intresserad av att övervaka rödlistade småkryp, läs mer på Faunaväkteriet småkryps hemsida. Vill du lära dig mer om spindlar eller behöver hjälp med artbestämning av spindlar är du välkommen till Facebookgruppen Spindelnätet.

Kajsa Mellbrand är biolog med ett stort intresse för spindlar och har doktorsexamen i spindlars ekologi. Hon arbetar för närvarande som naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Gotland. Kajsa startade och administrerar Facebookgruppen Spindelnätet, en diskussionsgrupp om svensk spindeldjursfauna med över 4 000 medlemmar. För sitt arbete med kunskapsspridning via Spindelnätet mottog Kajsa 2017 ArtDatabankens naturvårdspris. Kajsa är även aktiv i Sveriges Entomologiska Förening (SEF) där hon dels är en av redaktionsmedlemmarna för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän, dels (sedan 2015) projektledare för Faunaväkteri småkryp, ett projekt för ideell övervakning av rödlistade småkryp som drivs av Sveriges Entomologiska Förening i samarbete med ArtDatabanken.