- ANNONS -

Först en snabbguide om vad man bör göra för sina pelargoner varje årstid. Längre ned kommer en mer ingående text om hur du bör tänka och agera när det gäller övervintring, beskärning, toppning, jord, vatten, näring och omplantering.

Vår

Efter nyår kan man börja vattna lite mer, men hur mycket är beroende på temperaturen. När dygnstempraturen överstiger 10 grader så ökar behovet av vattning.

Vattna helst underifrån. Sätt krukan i ljummet vatten och låt den dra upp så att ungefär en tredjedel av rotklumpen blir fuktig.

Vattna på förmiddagen, gärna en solig dag, så att fuktigheten runt plantan torkar upp innan kvällen. Låt inte plantorna stå tätt, då fukt kan stanna kvar under bladen.  Det är ofta stor skillnad mellan dag- och nattemperatur, vilket gör att kondens bildas. Sörj för god luftcirkulation.

Om pelargonerna ska stå ute, sätt ut dem först när risken för nattfrost är över. Undvik direkt sol och tänk på att vinden kyler. Missfärgade blad på våren beror ofta på stora tempraturskilnader.

Sommar

På sommaren trivs pelargonerna utmärkt utomhus. Plocka hela tiden bort fula blad och vissna blommor. Var generös med näring, ge en svag dos vid varje vattning. Ibland kan yngre pelargoner behöva planteras om i större krukor i takt med att de växer till.

Låt pelargonerna torka upp mellan vattningarna men inte torka ut. Pelargoner tål torka men blir finast om de inte behöver stå torra över längre tid, speciellt om det är soligt och varmt.

För att få fina förgrenade pelargoner kan man knipsa in och forma plantan om den vill dra iväg. Passa på att föröka favoritpelargonerna. Sensommaren är en fin tid att ta sticklingar. Tänk bara på att de måste vara väl rotade innan hösten står för dörren.  Augusti brukar vara en bra månad för detta.

Viktigast av allt – njut!

Höst

Börja minska på vattningen. Låt pelargonerna torka upp om de ska sättas undan för vinterförvaring.  Engelska- och doftpelargoner kan beskäras och formas. Detta för att de bildar knoppanlag under vintern. Rensa upp och ta bort vissna blad och blommor. Låt inte ”skräp” ligga kvar på jorden i krukan.

Om plantorna är väldigt täta kan man glesa ut bland bladen.  Var försiktig när blad och blommor tas bort så att det inte blir sår på stammen. Bryt försiktigt bort blomstjälkarna – klipp inte. Om pelargonerna har blivit stora under sommaren kan man beskära ungefär en tredjedel. Kontrollera att det inte finns ohyra på blommorna.

Vinter

Innan frosten kommer behöver man fundera på vad man ska göra med sina pelargoner till vintern. Inga pelargoner tål frost så man måste komma till ett beslut. En möjlighet är ju att låta pelargonerna stå ute tills det blir minusgrader. Då har man haft glädje av dem så länge som möjligt och så kastar man dem och börjar på ny kula nästa säsong. Om man inte har något bra förvaringsutrymme är kanske detta en god lösning. Det brukar ju dock bli så att man är så glad i sina pelargoner att man gärna vill försöka spara dem till nästa år.

Om de placeras på vinterförvaring, ha regelbunden tillsyn. Kontrollera för ohyra och vattna vid behov. Plocka bort det vissna och ta bort mögliga blad och blommor. Håll rent och fint bland plantorna. Vänta och längta till våren!

Här är alla pelargonerna räddade undan frosten. Förbered i god tid och flytta in pelargonerna innan nattfrosten slår till. Beskär en tredjedel och rensa plantorna från blommor och fula blad. Foto: Anna-Maria Eriksdotter

Vinterförvaring/Övervintring

Om man bestämmer sig för att spara sina pelargoner över vintern finns flera möjligheter. Det ideala är att pelargonerna förvaras ljust och svalt. Då talar vi om en temperatur under 10 grader. Detta går ju inte alltid att ordna och då får man anpassa övervintringen till givna förhållanden.

Frostfritt gäller oavsett vilket sätt man väljer. En övervintringstemperatur under 10 grader gör att växten stannar upp och då minskar behovet för både ljus och vatten.  Över 10 grader följaktligen mer ljus, mer vatten. Sämsta alternativet för övervintringen är mörkt och varmt. Detta brukar inte pelargonerna tåla.

Det är bättre med för lite vatten än för mycket under vintern. Övervattning är den vanligaste orsaken till att pelargoner dör.

Här är det för sent. Pelargonerna måste tas in före den första frosten. Foto: Anna-Maria Eriksdotter

Beskärning

Det diskuteras ofta om man ska beskära pelargoner och i så fall hur mycket och när är bästa tiden? Precis som med vinterförvaringen så finns det inte något enhetligt svar på detta. Man måste inte beskära, men har  växten blivit ranglig under vintern är det ett bra sätt att få en fin pelargon igen. Ett annat alternativ är att rensa bort gamla blad och stammar.

Vid beskärning är regeln alltid att klippa eller skära så nära ovanför ett bladpar som möjligt utan att skada tillväxtpunkten. Detta medför att stammen inte så lätt möglar då det i detta område finns ett ämne i plantan som ”läker” snittet.  Om pelargonen är riktigt gänglig måste man kanske klippa tillbaka så mycket att det inte blir några blad kvar. Låt alltid två eller tre ”ögon” bli kvar på stammen så att plantan kan förgrena sig väl.

Ett gott råd är att inte beskära pelargoner som är nyvattnade. Vattna, men låt torka innan du klipper. När bladmassan försvinner är plantan känsligare. Stammarna kan lätt ruttna. Öka på vattningen allteftersom bladen kommer tillbaka.

Toppning

Många sorter förgrenar sig väl och behöver ingen toppning. Det är dock väldigt olika mellan sorterna. Speciellt de äldre storväxande sorterna behöver ofta knipsas i toppen för att bli fina.

Förhållandet mellan ljus och värme spelar stor roll för hur sticklingarna växer. Sticklingar som står varmt och med för lite ljus har en tendens att växa på höjden. När sticklingen har rotat sig, förvara den gärna lite svalare i cirka 12–15 grader och var sparsam med vattningen. Detta ger bättre förgrenade plantor.

Jord

Pelargoner trivs i en lätt, porös och genomsläpplig jord. Många fullgödslade blom- och planteringsjordar uppfyller dessa krav och fungerar alldeles utmärkt.

Diskussionen om billig eller dyr jord är vanlig. En dyrare jord innehåller fler tillsatser och är av högre kvalitet. Läs på innehållsförteckningen för att se vilka. pH-värdet på jord som används till pelargoner ska ligga mellan 5,5–6,5.

Rådet är att välja en dyrare jord men ibland kan man ju tänka efter vilka pelargoner man ska plantera. I till exempel stora krukor som står ute hela sommaren och kanske inte ska sparas till vintern  kan man använda en lite billigare jord (inte den billigaste) och blanda med kogödselkompost. Använd sunt förnuft och en bra jord!

Små, små lecakulor används ofta för att göra jorden mer genomsläpplig. Pelargonjord innehåller ofta långtidsgödning och det kan bli för kraftigt till sticklingar och småplantor.

Jorden ska vara lätt att vattna genom när den är torr och om det blir för blött ska den fort torka upp.

Vatten

Hur ofta och hur mycket vatten ska pelargonerna ha? Det är en omöjlig fråga att svara på. Svaret blir ”när det behövs”! Det beror på vilken sorts pelargon det är, hur stor krukan är, hur varmt det är. Faktorerna som inverkar på vattenmängden är många.

Pelargoner tål torka men blir finast om de får torka upp och inte ut. Det är en skillnad mellan upp och ut som är bra att tänka på. Om plantorna torkar ut helt mellan vattningarna stannar de upp i växten.

Var försiktig så att inte det kommer vatten på blad och stammar då detta ökar risken för svampangrepp och andra sjukdomar.  Om det är möjligt, vattna underifrån.

Kom ihåg att övervattning är den vanligaste orsaken till att pelargonerna inte trivs eller till och med dör.

Näring

Det finns många olika sorters näring att tillgå. Enkelt att använda är flytande gödning som med fördel ges vid varje vattning. En näring med stort kaliuminnehåll gynnar blomningen. NPK 14-4-21 ger fina plantor och riklig blomning.

Långtidsgödning finns som tillsats i vissa jordsorter, bland annat pelargonjord.  Detta kan bli för kraftigt för sticklingar och småplantor.  Långtidsgödning kan med fördel tillsättas till pelargoner i amplar och krukor over tio liter. Därutöver får hängpelargoner och de stora krukorna flytande gödning under sommaren.

Det finns många olika sorters gödningsmedel på marknaden. Det går även bra att göra egen av till exempel nässlor. Här är det intresse och möjligheter som avgör vad man väljer, men kom ihåg – pelargoner älskar näring.

Omplantering

Behöver man verkligen plantera om sina pelargoner? Även här råder delade meningar. Några menar att det är tillräckligt att fylla på ny jord i krukan, speciellt om det är pelargoner i stora otympliga krukor. Men om pelargonerna blir omplanterade och får ny jord varje år så blir det enligt min mening finare plantor. Det kan till och med behövas flera omplanteringar under säsongen om plantan växer ur sin kruka.

Börja med att beskära pelargonerna. Vänta  sedan några veckor med omplanteringen. Då slösar man ingen tid och jord på de plantor som inte överlever vinterförvaringen.

Det går lika bra att klippa och plantera om samtidigt. Se till att det blir balans ”över och under” jord. Ju mer man klipper ner pelargonen desto mer kan man ta bort av gamla rötter. Har man bara format plantan så lämna kvar mer av det gamla.

Läs mer: Så tar du sticklingar

Läs mer: Ett hav av variationsrikedom

Läs mer: Zonalpelargonerna – en yttrycksfull grupp

Hon är sjukgymnasten som förlorade sig i pelargoner. Under uppväxten på föräldragården fanns det alltid stora amplar med pelargoner varje sommar. Redan i unga år var hon intresserad av att göra nya sticklingar och plantor. Efter femton år i Norge som ansvarig för fysioterapin på Ullevål sjukhus i Oslo, blev hennes intresse för pelargoner övermäktigt. När huset i Norge inte hade plats för fler pelargoner kom möjligheten att köpa ett stort växthus. Plats fanns på föräldrarnas gård, Flädergården i Vinslöv. Med på flyttlasset från Norge följde över 3 000 plantor. Pelargonhuset blev ett välkommet tillägg till Flädergårdens verksamhet med kaffestuga och gårdsbutik. Nu fanns det massor av plats att utveckla passionen för pelargoner. Samlingen utökades till över 700 olika sorters pelargoner. Pelargonhuset lockar många besökare. Här kan man både titta på pelargonsamlingen och köpa pelargoner. Det dagliga arbetet med blommorna har gett henne en mycket stor erfarenhet och kunskap om pelargoner. Under säsongen håller Anna-Maria uppskattade föredrag och kurser om pelargoner och deras skötsel.