- ANNONS -

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att sammanställa vilka insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda pollinerande insekter. De ska också föreslå insatser som kan vända utvecklingen.

Pollinerande insekter är avgörande för jordbruket, trädgården och den vilda naturen. En tysk undersökning visade nyligen att förekomsten av flygande insekter har minskat med 75 procent sedan 1989 i flera naturreservat.

De pollinerande insekterna i odlingslandskapet minskar också i Sverige. 20 procent av de svenska fjärilarna är rödlistade, liksom 27 procent av de bedömda stekelarterna, där bin och humlor ingår. I Europa har nästan 40 procent av de vilda bina och 30 procent av fjärilarna minskande populationer.

Parallellt med utredningen håller ett nytt nätverk för samarbete och kunskapsspridning om pollinering på att växa fram: ”Pollinera Sverige”. Ett första möte med representanter från bland annat forskningen, miljöorganisationer, park- och trädgårdsnäringen och biodlingen har hållits.

Nätverket ”Pollinera Sverige” som får stöd av Jordbruksverket ska sammanställa och kommunicera fakta som visar lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald och vilka förluster det innebär om vi inte gynnar pollinatörerna.