Kvalitetsmärkningen E-planta har funnits på växter i över 30 år och gjort succé bland proffsen. För att få sortimentet mer tillgängligt för vanliga trädgårdsägare lanserades under förra året butikskonceptet ”Min egen Trädgård” och nu fylls sortimentet på. Här är en genomgång av de första E-märkta jordgubbarna och smultronen som kommer att finnas i butikerna från och med våren 2017.

1Jordgubbe ’Bianca’ E

Foto: Lars Torstensson

Fragaria x ananassa ’Bianca’ E

Växtsätt: Plantstorleken är något mindre än för de röda jordgubbarna men revbildningen är normal. Avkastningen är också lägre och bären mindre jämföret med moderna röda sorter. Bianca är resultatet av Åke Truedssons växtförädlingsarbete med att få fram en bra vitfruktig jordgubbe för allergiker och har pågått i mer än 30 år. Äldre vita sorter har samlats in och korsningar har gjorts. Det bästa resultatet hittills är selektionen Bianca.

Bär: Bären är runda, med aromatisk doft och en mild söt smak av ananas. Alla med jordgubbsallergi som provat sorten har klarat det utan problem. Färgen på bären är som omogen grön och övergår i vitt under mognaden. På solbelysta bär kan färgen bli svagt rosa på delar av bäret.

Härdighet: Zon 1–3 (4). Provodling pågår. Finns i privatträdgårdar, ej observerad i officiella försök. Ursprungsmaterialet är insamlat från bland annat Dalarna.

Meritvärde: Första jordgubbssorten för allergiker.

Övrigt: Sorten är frisk utan nämnvärda sjukdomsangrepp.

Certifiering: ’Bianca’ är testad och godkänd enligt SJV:s trädgårdsföreskrift för certifiering. Kärnplantor förvaras i EPS kärnplanthus. Sorten har förökats i 5 år på EPS.

2Jordgubbe ’Florence’ E

Foto: Lars Torstensson

Fragaria x ananassa ’Florence’ E

Växtsätt: Bladverket är grovt och kraftigt, växer ganska brett. Efterhand blir bladverket alltför stort och då får blomklasarna svårt att bryta sig igenom bladverket. Glesa i bladverket och ta bort sidokronor så blir det en bättre balans i plantan. Förnya ofta plantorna. Efter ett par skördar är det bäst att ta bort plantan och ersätta den med en reva eller att köpa nya certifierade plantor. På så sätt får man alltid en bra bärkvalitet.

Bär: Smaken är mycket god men för att aromen skall framträda så måste bäret plockas fullt moget när bäret är kraftigt rött och väl utvecklat. En omtyckt och mycket bra dessertsort, jämn bärform och härligt genomfärgade.

Härdighet: Zon 1–3(4). ’Florence’ är en yrkesodlingssort när man efterfrågar en sort som mognar en vecka efter huvudskörden och kan odlas kommersiellt till zon 3–4.

Meritvärde: Sen, frisk och ett kvalitetsbär.

Övrigt: Motståndskraftig mot olika svampsjukdomar och rekommenderas för ekologisk odling. Bedöms inte alltid vara så vinterhärdig, därför rekommenderas täckning med fiberduk.

Certifiering: ’Florence’ är testad och godkänd enligt SJV:s trädgårdsföreskrift för certifiering. Kärnplantor förvaras i EPS kärnplanthus. Sorten har förökats i 20 år på EPS.

3Jordgubbe ’Honeoye’ E

Foto: Lars Torstensson

Fragaria x ananassa ’Honeoye’ E

Växtsätt: Bladverket är glest och högt. Bladverket är friskt grönt och angrips sällan av svampsjukdomar. När bären är plockade i mitten av juli är det en fördel för plantan att klippa bort de gamla bladen och på så sätt föryngra plantan. Det är också bra att förnya plantorna genom att ta bort moderplantan och istället behålla revorna eller att glesa bort sidokronor i den stock som bildas i moderplantans mitt efter något år.

Bär: Bären är vackra, jämna, välexponerade och därmed lättplockade. Smaken är frisk och behöver plockas vid full mognad för att sortens jordgubbsarom ska framträda på ett bra sätt. En omtyckt och mycket bra sort till sylt och saft.

Härdighet: Zon 1–5. ’Honeoye’ är den vanligaste sorten i svensk yrkesodling.

Meritvärde: Tidig och frisk sort.

Övrigt: ’Honeoye’ kan ge bär till midsommar om man täcker plantan på senvintern och fram till blomningen i maj med en fiberduk.

Certifiering: Honeoye är testad och godkänd enligt SJV:s trädgårdsföreskrift för certifiering. Kärnplantor förvaras i EPS kärnplanthus. Sorten har förökats i 25 år på EPS.

4Jordgubbe ’Polka’ E

Foto: Lars Torstensson

Fragaria x ananassa ’Polka’ E

Växtsätt: Bladverket är inte så kraftigt men blir efterhand tätt. Bladverket är friskt grönt, tåligt och påminner till en del om ’Senganas’ bladverk. Efter ett par skördeår minskar bärstorleken markant och därför rekommenderas täta förnyelser av plantorna. Efter ett par skördar är det bäst att ta bort plantan och ersätta den med en reva eller att köpa nya certifierade plantor. På så sätt får man alltid en bra bärkvalitet.

Bär: Bären är mycket vackra och glänsande mörkt röda och genomfärgade. Smaken är upp- skattad av de allra flesta. Ett saftigt sött mörkt bär med en lång eftersmak med härlig jord- gubbsarom. En omtyckt och mycket bra sort till sylt/saft.

Härdighet: Zon 1–6. ’Polka’ är en mycket uppskattad sort i självplocksodlingar och kan odlas till zon 5–6.

Meritvärde: God, härdig och frisk sort.

Övrigt: Vinterhärdigheten är god och sorten är betydligt mindre känslig för gråmögel än t ex Senga Sengana. Plantorna åldras snabbt och för att få bra bärkvalitet är det viktigt att förnya plantorna, gärna vart annat år.

Certifiering: ’Polka’ är testad och godkänd enligt SJV:s trädgårdsföreskrift för certifiering. Kärnplantor förvaras i EPS kärnplanthus. Sorten har förökats i mer än 20 år på EPS.

5Parksmultron ’Askungen’ E

Fotot: Lars Torstensson

Fragaria moschata ’Askungen’ E

Växtsätt: Denna art har större plantor jämfört med ’Rödluvan’ och ’Snövit’ och större blad. Bladverket är friskt grönt. En kraftigväxande hög smultronplanta som får massor av revor och kan användas som marktäckare t ex under träd. Parksmultron är betydligt större än smultronplantor, bladen är breda, krusiga och håriga, blommorna är stora. Blommorna sitter ovanför bladverket och har ett stort prydnadsvärde.

Bär: Askungen har stora mjuka mycket aromatiska bär som är röda på solbelysta ytor och vit på ytor som inte fått sol. Smaken är mycket god och annorlunda jämfört med Fragaria vesca. Blommorna är stora och gräddvita och mycket dekorativa.

Härdighet: Zon 1–3(4). Odlingserfarenheter finns upptill zon 3(4).

Meritvärde: Smaken och en fantastiskt vacker blomning.

Övrigt: ’Askungen’ är samkönad (självfertil), vilket skiljer den från de parksmultron som odlades förr i slottsträdgårdar och var populära innan jordgubbarna kom till Sverige.’

Askungen’ är selekterad av Åke Truedsson, och ursprungsplantor överlämnades till Elitplantstationen 2010.

Certifiering: ’Askungen’ är testad och godkänd enligt SJV:s trädgårdsföreskrift för certi fiering. Kärnplantor förvaras i EPS kärnplanthus.

6Smultron ’Rödluvan’ E, ’Snövit’ E

Foto: Lars Torstensson

Fragaria vesca ’Rödluvan’ E, ’Snövit’ E

Växtsätt: Plantorna har smultronets växtsätt, ganska upprätt och en riklig revbildning.

Bär: ’Snövit’ har gräddvita bär med en mild söt smak. Fåglar upptäcker inte de vita bären, utan låter dem vara ifred, medan däremot den röda ’Rödluvan’ är attraktiv för dem. ’Rödluvan’ har stora, goda smultronbär och ger rikligt. På en plats där smultronen breder ut sig kan skörden bli 1–2 liter per kvadratmeter. Bären mognar i juli och ger skörd under tre veckor.

Härdighet: Zon 1–5. Smultronen är selekterade ur korsningar med insamlade vilda smultron i Sverige. Insamling, korsningar och selektionsarbetet är gjort av Åke Truedsson.

Meritvärde: Vackra, goda och produktiva.

Övrigt: De vildväxande smultronen är självpollinerande och denna egenskap har överförts till de framförädlade sorterna.

Certifiering: ’Rödluvan’ och ’Snövit’ är testade och godkända enligt SJV:s trädgårdsföreskrift för certifiering. Kärnplantor förvaras i EPS kärnplanthus. Sorterna har förökats i 20 år på EPS.

7Smulgubbe ’Rebecka’ E

Foto: Lars Torstensson

Fragaria x vescana ’Rebecka’ E

Växtsätt: Plantorna blir kraftiga med tätt upprätt växtsätt. Efterhand blir bladverket alltför stort. Glesa i bladverket och ta bort sidokronor så blir det en bättre balans i plantan. Förnya plantorna ofta. Efter ett par skördar är det bäst att ta bort plantan och ersätta den med en reva eller köpa nya certifierade plantor.

Bär: Utmärkande för sorten är att den blommar och ger smulgubbar med start från början av juli och ända in i september. Smaken är fantastiskt god men för att aromen skall framträda så måste bäret plockas fullt moget. Det här är ett bär som skall ätas direkt och som inte tål förvaring och transporter. Bären är tegelröda, runda till lätt konformade och har smultronets mjuka fruktkött.

Härdighet: Zon 1–3(4). Rebecka E finns i hemträdgårdar över hela landet. För att sorten skall komma till sin rätt på hösten så krävs det att hösten är gynnsam (inte kall och regnig).

Meritvärde: En unik svensk hybrid, en jordgubbe med smultronets fantastiska arom och smak, som dessutom remonterar

Övrigt: Avkastningen är lägre och bären är mindre på smulgubbar jämfört med jordgubbar men smak och arom är överlägsen jordgubbar.

Certifiering: ’Rebecka’ E är testad och godkänd enligt SJV:s trädgårdsföreskrift för certifiering. Kärnplantor förvaras i EPS kärnplanthus. Sorten har förökats i 20 år på EPS.

Varumärket E-planta är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. En expertgrupp för frukt och bär vid EPS väljer ut de växter som E-märks. E-plantor är: · Utvalda för svenskt klimat – växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador. · Provodlade i Sverige – provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar · Svenskproducerade – kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras. · Art- och sortäkta – endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. · Friska plantor – växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. Kvalitetsmärkningen E-planta har funnits på växter i över 30 år och gjort succé bland proffsen. För att göra sortimentet mer tillgängligt lanserades varumärket ”Min egen Trädgård” lanserades förra årets ett stort antal E-märkta växter som passar vanliga trädgårdar och nu fyller man på utbudet. Här är en genomgång av de första E-märkta jordgubbarna och smultronen som kommer att finnas i butikerna från och med våren 2017.