- ANNONS -

Det blir allt mera belagt att vistelse i skogen och i gröna miljöer kan få oss att må bättre och minskar stress. Trots det får den stadsnära skogen stå tillbaka när kommuner planerar för ny bebyggelse. Därför behövs både bättre skydd och planering. Det är en av slutsatserna i en rapport om hur skogens sociala värden kan stärkas, som Skogsstyrelsen lämnat över till regeringen.

– Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

I rapporten föreslås därför att regeringen bör överväga att sätta upp både ett mål och pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Det är ett förslag som även Naturvårdsverket har lyft fram. Kommunerna behöver också bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i sina översiktsplaner. Skogsstyrelsen uppmanar regeringen att ge Boverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra relevanta myndigheter i uppdrag att gemensamt ta fram en vägledning för skogens sociala värden och tätortsnära natur.