- ANNONS -

Mossan Warnstofia fluitans som växer i vatten i de norra delarna av Sverige har förmågan att snabbt samla på sig arsenik från vatten. Genom att odla mossan i bäckar och andra vattendrag med hög arsenikhalt kan denna upptäckt från Stockholms universitet leda till ett miljövänligt sätt att rena vatten från arsenik.

– Våra experiment visar att mossan har en väldigt hög reningskapacitet. Det tar inte mer än en timme att få bort 80 procent av arseniken från en behållare med vattnet. Då har vattnet nått en så låg arseniknivå att det inte längre är skadligt för människor, säger forskningsassistent Arifin Sandhi som har utfört experimenten.

Så här ser mossan ut som snabbt tar upp arsenik och som kan vara en metod att rena vatten från giftet i framtiden.

Sedan 2004 är det förbjudet att använda arsenik i träprodukter, men arsenik når ändå fortfarande mark- och vattensystem genom gruvdrift. Det beror på att mark och berggrund i vissa delar av Sverige innehåller arsenik naturligt. I förlängningen leder gruvdriften i dessa områden till att dricksvattnet och det vatten som används till bevattning av odlingar också innehåller förhöjda arsenikhalter. Växterna tar upp arsenik från jorden och ämnet hamnar till slut i maten som vi äter. I Sverige gäller det till exempel vete, rotgrönsaker och bladgrönsaker. I andra länder samlas det till exempel mycket arsenik i ris.

– Målsättningen är att filtrera bort arseniken innan vattnet används som dricksvatten och bevattningsvatten. På så sätt skulle arseniken inte ta sig vidare till våra livsmedel, säger Maria Greger, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, som leder forskargruppen.