- ANNONS -

Majsplantor som växer tillsammans sänder ut underjordiska signaler som påverkar tillväxten i närliggande växter, enligt en studie som nyligen publicerats i tidskriften Plos One av forskare från bland annat SLU. Signalerna kan sättas igång av det som händer ovan jord, till exempel att en planta vidrörs av bladen från en annan planta. Studien kan i första hand få betydelse för hur växtexperiment genomförs i framtiden.

I den här studien har SLU-forskarna tittat på hur samspelet mellan plantorna över jord påverkar det underjordiska kommunikationssystemet.

Forskarna har genom beröring med borstar kunnat konstatera att även korta störningar ovan jord lett till förändringar i den underjordiska kommunikation som gör att närliggande växter förändrar sina tillväxtstrategier.

– En intressant slutsats är att forskare bör ta hänsyn till i vilken utsträckning de berör växter under ett experiment vid mätningar, eftersom effekterna på de berörda växterna och deras grannar har potential att påverka experimentella resultat, säger Velemir Ninkovic, ledare för forskargruppen.